7 Dahle stupňů utajení

7 stupňů utajení

Normovaná skartace dat: 66399 (ISO/IEC 21964)

V normě 66399 (ISO/IEC 21964) je definováno sedm stupňů utajení pro různé klasifikace materiálu. V rámci stupňů utajení se rozlišuje především dle velikosti částic a možnosti rekonstrukce.

Zjistěte, jaký skartovač Dahle se hodí k vašemu potřebnému utajení.

6 klasifikací materiálu

6 klasifikací materiálu

Optimální skartace dat na každém datovém nosiči

Skartovače Dahle jsou optimalizovány pro různé materiály. Ať se jedná o klasickou skartaci dat na papíře nebo mají-li být zničena digitální data: Se skartovači Dahle si můžete být jisti!

  • P – zobrazení informací v originální velikosti, např. papír, filmy, tiskové formy
  • F – zobrazení informací zmenšené, např. mikrofilmy, fólie
  • O – zobrazení informací na optických datových nosičích, např. CD / DVD
  • T – zobrazení informací na magnetických datových nosičích, např. ID kartách
  • H – zobrazení informací na pevných discích s magnetickými datovými nosiči
  • E – prezentace informací na elektronických datových nosičích, např. čipových kartách

Zjistěte, jak skartovače Dahle efektivně a bezpečně zlikvidují jakýkoli druh dat a vyberte si svůj dokonalý skartovač z našeho rozsáhlého sortimentu.

3 třídy ochrany

3 třídy ochrany

Skartovač Dahle: Jak bezpečný má být?

Pro určení vaší osobní potřeby ochrany je důležité, jaký druh dat má být skartován: Jde pouze o nekritickou korespondenci nebo o ochranu citlivých interních dokumentů?

V normě 66399 (ISO/IEC 21964) o skartovačích jsou definovány tři třídy ochrany. Rozhodněte sami: Jak bezpečný má být?

Stupně utajení ve skartaci papíru // bezpečná skartace papíru s Dahle

Stupně utajení pro skartaci papíru

Stupně utajení pro skartaci papíru

Bezpečná skartace informací v originální velikosti

Skartovač Dahle nabízí efektivní ochranu při likvidaci nejrůznějších datových nosičů. Při klasické skartaci „prezentace informací v originální velikosti“, tedy např. papíru, je v normě 66399 (ISO/IEC 21964) definováno sedm stupňů utajení.

P-1 obecné údaje // reprodukce možná s vynaložením času

  • Doporučuje se např. pro datové nosiče s obecnými údaji, které nemají být čitelné
  • Plocha částic materiálu max. 2 000 mm² nebo šířka proužků max. 12 mm, délka proužků neomezená
  • Reprodukce zničených údajů bez zvláštních pomocných prostředků a odborných znalostí, ale časově náročná