7 bezpečnostních stupňů

Likvidace údajů podle normy: DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

V normě DIN 66399 (ISO/IEC 21964) je definováno sedm bezpečnostních stupňů pro různé klasifikace materiálů. V rámci bezpečnostních stupňů se rozlišuje především podle velikosti částic a možnosti rekonstrukce. Zjistěte, který skartovač firmy Dahle se hodí pro Vaše potřeby zabezpečení.

Nařezané pásky (šířka pásku max. 6mm)

Doporučeno např. pro datové nosiče s interními
daty, které se mají znečitelnit

Nařezané pásky (šířka pásku max. 4mm)

Doporučeno např. pro datové nosiče s interními
daty, které se mají znečitelnit

Nařezané pásky a částice (velikost částic max. 320mm²)

Doporučeno např. pro datové nosiče s citlivými,

důvěrnými a osobními údaji

Nařezané částice (velikost částic max. 160mm²)

Doporučeno např. pro datové nosiče s obzvlášť

citlivými a důvěrnými údaji

Nařezané částice (velikost částic max. 30mm²)

Doporučeno např. pro datové nosiče

s utajovanými údaji

Nařezané částice (velikost částic max. 10mm²)

Doporučujeme např. datové nosiče s utajovanými údaji, když

se musí dodržet obzvlášť přísná bezpečnostní opatření

Nařezané částice (velikost částic max. 5mm²)

Doporučujeme pro datové nosiče s přísně utajovanými daty, když se musí dodržet

maximální bezpečnostní opatření

Třída ochrany určuje, jak pečlivě se data musí zlikvidovat. DIN 66399 (ISO/IEC 21964) definuje 3 třídy ochrany, které informují o potřebě ochrany dat. Z tříd ochrany vyplývá bezpečnostní stupeň. Každý ze sedmi bezpečnostních stupňů představuje určitou velikost

Ústřižků papíru, na které se list DIN A4 pro skartaci rozdrobí. Čím větší je počet ústřižků, tím vyšší je bezpečnost, že se tištěné informace už nepodaří zreprodukovat.

Třída ochrany 1

Třída ochrany 1

 

Ochrana citlivých údajů je ve všedním chodu podniku nezbytná. Každý den se tam pracuje s důvěrnými a osobními údaji, jak v digitální, tak i v tištěné podobě. Modernizace a celoevropské sjednocení práva na ochranu osobních údajů ke také cílem nové nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost 25. května 2018. Mnoho nařízení dosud platného spolkového německého zákona na ochranu osobních údajů¨se rozšiřuje a zostřuje.

Shrnuli jsme pro Vás nejdůležitější změny na téma ochrany osobních údajů.

 

Třída ochrany 2 - Skartovač pro likvidaci důvěrných dat

Třída ochrany 2 - Skartovač pro likvidaci důvěrných dat

Třída ochrany 2 se vztahuje k důvěrným údajům, které jsou omezeny na malý kruh osob. Pokud by se data neoprávněně předávala dále, měly by to značné důsledky na chod podniku a mohlo by dojít k prohřeškům proti smluvním závazkům nebo zákonům. Ochrana osobních údajů musí odpovídat vysokým požadavkům. Údaje třídy ochrany 2 by se měly likvidovat minimálně pomocí skartovačů bezpečnostního stupně 3 až 5. Příklad údajů třídy ochrany 2: Osobní a finanční údaje

Třída ochrany 3 - velmi vysoká potřeba pro obzvlášť tajné údaje

Třída ochrany 3 - velmi vysoká potřeba pro obzvlášť tajné údaje

Údaje třídy ochrany 3, které nejsou dostatečně chráněny, mohou způsobit ohrožení zdraví a života nebo svobody postižené osoby. Údaje jsou obzvlášť důvěrné a tajné a smí se využívat pouze ve velmi malém okruhu osob. Musí se bezpodmínečně zajistit ochrana osobních dat. Údaje třídy ochrany 3 se musí zlikvidovat obzvlášť pečlivě, proto se musí použít skartovače bezpečnostního stupně 4 až 7.