7 veiligheidsniveaus

Gegevens volgens de norm vernietigen: DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

In DIN 66399 (ISO/IEC 21964) zijn zeven veiligheidsniveaus voor verschillende materiaalclassificaties gedefinieerd. In het kader van de veiligheidsniveaus wordt vooral onderscheid gemaakt naar deeltjesgrootte en reconstrueerbaarheid.

Kom hier te weten welke dossier- of papiervernietiger van Dahle het beste bij uw veiligheidsbehoefte past.

Strokensnit (strookbreedte max. 6mm)

Aanbevolen voor bijv. gegevensdragers met interne data

die onleesbaar moet worden gemaakt

Strokensnit (strookbreedte max. 4mm)

Aanbevolen voor bijv. gegevensdragers met interne data die

onleesbaar moet worden gemaakt

Stroken- en deeltjessnit (deeltjesgrootte max. 320mm²)

Aanbevolen voor bijv. gegevensdragers met gevoelige,

vertrouwelijke en persoonsgebonden gegevens

Deeltjessnit (deeltjesgrootte max. 160mm²)

Aanbevolen voor bijv. gegevensdragers met bijzonder

gevoelige en vertrouwelijke gegevens

Deeltjessnit (deeltjesgrootte max. 30mm²)

Aanbevolen voor bijv. gegevensdragers met

geheim te houden gegevens

Deeltjessnit (deeltjesgrootte max. 10mm²)

Aanbevolen voor bijv. gegevensdragers met geheim te houden

gegevens, als er bijzonder hoge veiligheidsmaatregelen moeten worden nagele

Deeltjessnit (deeltjesgrootte max. 5mm²)

Aanbevolen voor gegevensdragers met streng geheim te houden gegevens, als er

bijzonder hoge veiligheidsmaatregelen moeten worden nageleefd

Hoe zorgvuldig gegevens moeten worden vernietigd, bepaalt de beschermingsgraad. DIN 66399 (ISO/IEC 21964) definieert 3 beschermingsgraden die informatie verstrekken over de beschermingsbehoefte van data. Uit de beschermingsgraden resulteert het veiligheidsniveau. Elk van de zeven veiligheidsniveaus staat voor een bepaalde grootte

van de papiersnippers, waarin een DIN A4 vel bij het versnipperen met papiervernietigers wordt verkleind. Hoe groter het aantal snippers, hoe meer zekerheid, omdat de gedrukte informatie niet meer reproduceerbaar is.

Beschermingsgraad 1

De bescherming van gevoelige gegevens is op elk kantoor onmisbaar. Dagelijks wordt hier met vertrouwelijke en persoonsgebonden gegevens in zowel digitale als gedrukte vorm gewerkt. Om de privacywetgeving te moderniseren en in heel Europa uniform te maken, is ook het doel van de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Vele regelingen van de tot op heden geldende Duitse wet bescherming persoonsgegevens (‘Bundesdatenschutzgesetz’) worden uitgebreid en aangescherpt. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen over het thema gegevensbescherming voor u samengevat.

Beschermingsgraad 2 – hoge bescherming voor vertrouwelijke gegevens

Beschermingsgraad 2 geldt voor vertrouwelijke gegevens die toegankelijk zijn voor een select gezelschap. Als deze gegevens ongeoorloofd doorgegeven worden, zou dit aanzienlijke effecten voor de onderneming kunnen hebben en contractuele verplichtingen kunnen schenden of wetten kunnen overtreden. De bescherming van persoonsgegevens moet aan hoge eisen voldoen. Documenten met beschermingsgraad 2 moeten minimaal met dossiervernietigers van de veiligheidsniveaus 3 tot en met 5 vernietigd worden. Voorbeelden voor gegevens met beschermingsgraad 2: personeelsdata en financiële gegevens

Beschermingsgraad 3 – zeer hoge bescherming voor bijzonder geheime gegevens

Gegevens met beschermingsgraad 3 die onvoldoende veilig vernietigd worden, kunnen een gevaar voor lijf of leven van personen of voor de vrijheid van een betrokkene vormen.

De gegevens zijn bijzonder vertrouwelijk en geheim en mogen alleen door een zeer select gezelschap worden gebruikt. De bescherming van persoonsgegevens moet hier in elk geval gewaarborgd zijn. Gegevens met beschermingsgraad 3 moeten bijzonder zorgvuldig en dus met dossiervernietigers met veiligheidsniveaus 4 tot en met 7 vernietigd worden.