7 stopni bezpieczeństwa

Niszczenie danych według standardów: DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

W normie DIN 66399 (ISO/IEC 21964) zdefiniowanych jest siedem stopni bezpieczeństwa dla różnych klas materiałów. W ramach stopni bezpieczeństwa rozróżniane są przede wszystkim rozmiar ścinka oraz możliwość rekonstrukcji.

Dowiedz się, jaka niszczarka Dahle odpowiada Twoim zapotrzebowaniom pod względem bezpieczeństwa

Cięcie w paski (szerokość paska maks. 6 mm)

Zalecany np. do nośników danych z danymi
wewnętrznymi, które mają stać się nieczytelne

Cięcie w paski (szerokość paska maks. 4 mm)

Zalecany np. do nośników danych z danymi
wewnętrznymi, które mają stać się nieczytelne

Cięcie w paski i ścinki (wielkość ścinka maks. 320 mm²)

Zalecane np. do nośników danych z danymi
wrażliwymi, poufnymi i osobowymi

Cięcie w ścinki (wielkość ścinka maks. 160 mm²)

Zalecane np. do nośników danych z danymi wrażliwymi
i poufnymi

Cięcie w ścinki (wielkość ścinka maks. 30 mm²)

Zalecane np. do nośników danych
z danymi tajnymi

Cięcie w ścinki (wielkość ścinka maks. 10 mm²)

Zalecane np. do nośników danych z danymi tajnymi, jeżeli wymagane jest
astosowanie szczególnie rygorystycznych środków bezpieczeństwa

Cięcie w ścinki (wielkość ścinka maks. 5 mm²)

Zalecane np. do nośników danych z danymi tajnymi, jeżeli wymagane jest
zastosowanie najbardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa

Klasa ochrony określa, z jaką dokładnością dane mają być niszczone. Norma DIN 66399 (ISO/IEC 21964) definiuje 3 klasy ochrony, informujące o wymaganiach odnośnie bezpieczeństwa danych. Z klas ochrony wynikają stopnie bezpieczeństwa. Każdy z siedmiu stopni bezpieczeństwa odpowiada określonej wielkości

ścinków papieru, w które rozdrabniana jest kartka papieru A4 podczas niszczenia za pomocą niszczarek. Im większa liczba ścinków, tym większe bezpieczeństwo, ponieważ wydrukowana informacja nie może zostać odczytana.

Klasa ochrony 1

Ochrona wrażliwych danych jest niezbędna w firmie na co dzień. Każdego dnia pracuje się tu z danymi poufnymi oraz osobowymi zarówno w formie cyfrowej, jak i drukowanej. Modernizacja oraz ujednolicenie prawa ochrony danych w całej Europie jest celem nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 r.

W związku z rozporządzeniem wiele przepisów dotychczas obowiązującej niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych uległo rozszerzeniu i zaostrzeniu. Opracowaliśmy dla naszych klientów podsumowanie najważniejszych zmian dotyczących ochrony danych.

Klasa ochrony 2 – zwiększona potrzeba ochrony danych poufnych

Klasa ochrony 2 odnosi się do danych poufnych, do których dostęp ma wąski kręg osób.

Przekazanie tych danych osobom nieuprawnionym mogłoby spowodować poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa oraz naruszyć zobowiązania umowne lub ustawowe. Ochrona danych osobowych musi spełniać wysokie wymagania. Dane w klasie ochrony 2 powinny być niszczone co najmniej przy pomocy niszczarek stopnia bezpieczeństwa 3 do 5. Przykłady danych w klasie ochrony 2:

dane osobowe raz finansowe

Klasa ochrony 3 – bardzo wysoka potrzeba ochrony danych tajnych

Klasa ochrony 3 – bardzo wysoka potrzeba ochrony danych tajnych

Dane w klasie ochrony 3, które nie są wystarczająco chronione, mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób lub stanowić zagrożenie dla ich wolności.

Dane są ściśle poufne oraz tajne i mogą być wykorzystywane wyłącznie przez bardzo mały krąg osób. Zapewnienie ochrony danych osobowych jest tutaj konieczne. Dane w klasie ochrony 3 muszą być niszczone ze szczególną dokładnością, dlatego niszczenie musi odbywać się przy pomocy niszczarek o stopniu bezpieczeństwa 4 do 7.