7 stopni bezpieczeństwa

Niszczenie danych według standardów: DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

W normie DIN 66399 (ISO/IEC 21964) zdefiniowanych jest siedem stopni bezpieczeństwa dla różnych klas materiałów. W ramach stopni bezpieczeństwa rozróżniane są przede wszystkim rozmiar ścinka oraz możliwość rekonstrukcji.

Dowiedz się, jaka niszczarka Dahle odpowiada Twoim zapotrzebowaniom pod względem bezpieczeństwa

 • Cięcie w paski (szerokość paska maks. 6 mm)

  Zalecany np. do nośników danych z danymi
  wewnętrznymi, które mają stać się nieczytelne

  Cięcie w paski (szerokość paska maks. 4 mm)

  Zalecany np. do nośników danych z danymi
  wewnętrznymi, które mają stać się nieczytelne

 • Cięcie w paski i ścinki (wielkość ścinka maks. 320 mm²)

  Zalecane np. do nośników danych z danymi
  wrażliwymi, poufnymi i osobowymi

  Cięcie w ścinki (wielkość ścinka maks. 160 mm²)

  Zalecane np. do nośników danych z danymi wrażliwymi
  i poufnymi

 • Cięcie w ścinki (wielkość ścinka maks. 30 mm²)

  Zalecane np. do nośników danych
  z danymi tajnymi

  Cięcie w ścinki (wielkość ścinka maks. 10 mm²)

  Zalecane np. do nośników danych z danymi tajnymi, jeżeli wymagane jest
  astosowanie szczególnie rygorystycznych środków bezpieczeństwa

 • Cięcie w ścinki (wielkość ścinka maks. 5 mm²)

  Zalecane np. do nośników danych z danymi tajnymi, jeżeli wymagane jest
  zastosowanie najbardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa

Optymalne niszczenie danych na każdym nośniku

6 klasyfikacji materiałów

Optymalne niszczenie danych na każdym nośniku

Niszczarki Dahle są przystosowane do różnych materiałów. Czy jest to niszczenie danych na nośniku papierowym czy niszczenie danych zapisanych cyfrowo: z Dahle możesz być pewien że osiągasz bezpieczeństwo jakiego potrzebujesz!

 • P - Informacje w oryginalnym rozmiarze, np. papier, film rentgenowski, formy drukowane.
 • F - Informacje w zmniejszonej postaci, np. mikrofilmy, folia.
 • O - Informacje na nośnikach optycznych, np. płyty CD, DVD.
 • T - Informacje na nośnikach magnetycznych, np. karty z paskiem magnetycznym.
 • H - Informacja zapisana na dyskach twardych z magnetycznymi nośnikami danych.
 • E - Informacja na nośnikach elektronicznych, np. karty chipowe.

Dowiedz się w jaki sposób niszczarki Dahle wydajnie i bezpiecznie niszczą każdy rodzaj danych i wybierz idealny produkt z naszego szerokiego portfolio.

Przejdź do konfiguratora niszczarki

3 klasy ochrony

Klasa ochrony określa, z jaką dokładnością dane mają być niszczone. Norma DIN 66399 (ISO/IEC 21964) definiuje 3 klasy ochrony, informujące o wymaganiach odnośnie bezpieczeństwa danych. Z klas ochrony wynikają stopnie bezpieczeństwa. Każdy z siedmiu stopni bezpieczeństwa odpowiada określonej wielkości

ścinków papieru, w które rozdrabniana jest kartka papieru A4 podczas niszczenia za pomocą niszczarek. Im większa liczba ścinków, tym większe bezpieczeństwo, ponieważ wydrukowana informacja nie może zostać odczytana.

Klasa ochrony 1

Ochrona wrażliwych danych jest niezbędna w firmie na co dzień. Każdego dnia pracuje się tu z danymi poufnymi oraz osobowymi zarówno w formie cyfrowej, jak i drukowanej. Modernizacja oraz ujednolicenie prawa ochrony danych w całej Europie jest celem nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 r. W związku z rozporządzeniem wiele przepisów dotychczas obowiązującej niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych uległo rozszerzeniu i zaostrzeniu. Opracowaliśmy dla naszych klientów podsumowanie najważniejszych zmian dotyczących ochrony danych.

Klasa ochrony 2 – zwiększona potrzeba ochrony danych poufnych

Klasa ochrony 2 odnosi się do danych poufnych, do których dostęp ma wąski kręg osób. Przekazanie tych danych osobom nieuprawnionym mogłoby spowodować poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa oraz naruszyć zobowiązania umowne lub ustawowe. Ochrona danych osobowych musi spełniać wysokie wymagania. Dane w klasie ochrony 2 powinny być niszczone co najmniej przy pomocy niszczarek stopnia bezpieczeństwa 3 do 5. Przykłady danych w klasie ochrony 2: dane osobowe raz finansowe

Klasa ochrony 3 – bardzo wysoka potrzeba ochrony danych tajnych

Klasa ochrony 3 – bardzo wysoka potrzeba ochrony danych tajnych Dane w klasie ochrony 3, które nie są wystarczająco chronione, mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób lub stanowić zagrożenie dla ich wolności. Dane są ściśle poufne oraz tajne i mogą być wykorzystywane wyłącznie przez bardzo mały krąg osób. Zapewnienie ochrony danych osobowych jest tutaj konieczne. Dane w klasie ochrony 3 muszą być niszczone ze szczególną dokładnością, dlatego niszczenie musi odbywać się przy pomocy niszczarek o stopniu bezpieczeństwa 4 do 7.

 • Rekomendowane na przykład do nośników zawierających zwykłe dane, które mają stać się nieczytelne
 • Maksymalna powierzchnia ścinka 2000 mm² lub maksymalna szerokość paska 12 mm, długość bez limitu
 • Dane mogą być odtworzone bez specjalnego wyposażenia i specjalistycznej wiedzy ale jest to proces czasochłonny 
 • Rekomendowane na przykład do nośników zawierających  dane wewnętrzne, które mają stać się nieczytelne
 • Maksymalna powierzchnia ścinka 800 mm² lub maksymalna szerokość paska 6 mm, długość bez limitu
 • Dane mogą być odtworzone przy użyciu specjalistycznego wyposażenia i w bardzo pracochłonnym procesie
 • Rekomendowane na przykład do nośników zawierających dane wrażliwe, poufne, osobowe 
 • Maksymalna powierzchnia ścinka 320 mm² lub maksymalna szerokość paska 2 mm, długość bez limitu
 • Zniszczone dane mogą być odtworzone ze znacznym wysiłkiem
 • Rekomendowane na przykład do nośników zawierających dane szczególnie wrażliwe, poufne a także dane osobowe 
 • Maksymalna powierzchnia ścinka 160 mm² i maksymalna szerokość paska 6 mm
 • Zniszczone dane mogą być odtworzone tylko przy użyciu specjalistycznego wyposażenia standardowo niedostępnego na rynku 
 • Rekomendowane na przykład do nośników zawierających tajne dane
 • Maksymalna powierzchnia ścinka 30 mm² i maksymalna szerokość paska 2 mm
 • Odtworzenie zniszczonych danych jest nieprawdopodobne zgodnie z obecnym stanem techniki
 • Rekomendowane na przykład dla nośników zawierających tajne dane wymagające zachowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa
 • Maksymalna powierzchnia ścinka 10 mm² i maksymalna szerokość paska 1 mm
 • Odtworzenie danych jest niemożliwe zgodnie z obecnym stanem techniki
 • Rekomendowane na przykład dla nośników zawierających ściśle tajne dane wymagające zachowania maksymalnych  środków bezpieczeństwa
 • Maksymalna powierzchnia ścinka 5 mm² i maksymalna szerokość paska 1 mm
 • Odtworzenie danych jest niemożliwe zgodnie z obecnym stanem nauki i techniki